Om

FOKUS PÅ DIN VÆRDISKABELSE

DIN UAFHÆNGIGE RÅDGIVER 

OM OS

HVEM ER ITPA?


ITPA er stiftet af Kenneth Valeur Andersen i slutningen af marts 2019.

Grundideen i virksomheden er at skabe værdi for kunderne ved at rådgive om besparelser på alle områder af IT, herunder Software, Netværk, Infrastruktur, Hardware og IT-konsulentydelser.

Nedbring omkostningen til at drive IT

Rådgivningen vil typisk tage udgangspunkt i de IT udgifter virksomheden har, når dialogen indledes og udgifterne vil oftest være dem der er kategoriseret som OPEX eller Run the Business (RtB).

Herefter gennemgås de forskellige "IT Cost Pools" og via korte, målrettede analyser udvælges det eller de områder, hvor det giver mest mening af starte. Der vil typisk være tale om forskellige former for konsolideringer og cloud-muligheder kan også drages ind. IT kontrakter kan genforhandles og leverandører kan konsolideres. De typiske besparelser vil ligge på mellem 5-20% og vil kunne høstes over en kort årrække.

Hvis kunden ønsker at øge organisationens modenhed og transparens vedr. IT omkostninger, anvendelse af data og måske også at indføre charge back til forretningen, så kan ITPA også hjælpe med det.

Her vil der være tale om lidt længere forløb, men så står man også stærkt rustet til den hårde konkurrence i markedet.

DE SVÆRE IT-KONTRAKTER

For mange er det lidt overvældende når der lander en IT-kontrakt på deres skrivebord. Hvor starter man og hvor slutter man egentlig?

Hvordan ved man, om den kontrakt man sidder med ikke har områder med, som kunne være vigtige for forretningen. Forhold man kunne forhandle sig til, men som modparten ikke lige husker at nævne.

ITPA har udviklet en kontraktscoringsmodel, der med udgangspunkt i best practise giver en nemt og særdeles overskueligt indblik i netop din kontrakt. Det kan være mange penge værd at gøre sig den ulejlighed at kontakte ITPA og vi hjælper gerne - det er hurtigt og effektivt. Når det kommer til IT-kontrakter hjælper vi som uafhængig rådgiver gerne slutkunder og IT-leverandører med det kontraktlige overblik - samt med at få kontrakten i hus.

DEN SUNDE KONKURRENCE

ITPA har fokus på sund konkurrence. Mange virksomheder kontaktes jævnligt af sælgere, der ringer for at sælge IT-konsulenter. Virksomhederne har ofte et presserende behov for IT-kompetencer fx grundet igangværende projekter, der mangler ressourcer, eller grundet åbne stillinger, der ikke kan besættes her og nu. Når sælgeren ringer, kan det derfor virke tillokkende at sige ja tak til at købe en konsulent, og det kan da også i mange tilfælde løse den øjeblikkelige udfordring. Hvis virksomheden imidlertid har aftaler med flere dygtige leverandører, kan man konkurrenceudsætte sit behov for IT-konsulentydelser. Dermed får man ikke blot adgang til flere kvalificerede ressourcer, men også mulighed for at handle til bedre priser og på bedre vilkår.

KONTRAKTVILKÅR

Kontraktvilkår er ligeledes et fokusområde for ITPA. Hvordan ved man, om man har fået gode vilkår? Når man køber IT-konsulenter, er det ofte leverandøren, der fastsætter priser og vilkår. Anvender man flere leverandører, arbejder man med sikkerhed også under forskellige vilkår. Det giver ekstraarbejde i forhold til at håndtere kontrakterne i dagligdagen. Med ITPA får du ensartede, balancerede og fair vilkår i dine aftaler med leverandørerne. Det letter administrationen og skaber fair vilkår, hvilket gavner begge parter. Får man presset leverandøren for hårdt i forhandlingsrunden, risikerer man som kunde at afskære sig fra de bedste konsulenter. Vi har set mange eksempler på virksomheder, der er endt med ubrugelige rammeaftaler med urealistisk lave priser, som leverandøren alligevel ikke kan levere på.

KVALITET I LEVERANCEN

Sidst men ikke mindst, har ITPA fokus på, at vores kunder opnår den ønskede kombination af pris og kvalitet i leverancen. Det er vores erfaring, at rimelige priser og fair vilkår i aftalen mellem kunde og leverandør sikrer den bedste kvalitet. Med fair vilkår og den rigtge pris, har leverandøren interesse i at levere bedst muligt. Det skaber værdi for din virksomhed og kontinuitet i samarbejdet med leverandøren.

Kenneth Valeur Andersen er cand.oecon fra Aarhus Universitet og har mere end 20 års erfaring fra arbejde i den danske IT-konsulentbranche.


I sit seneste job var Kenneth konsulentdirektør i et dansk IT-konsulenthus med ansvar for en årlig omsætning på over 70 mio. kr. Gennem årene har Kenneth bl.a. arbejdet med IT-kontrakter, økonomi, salg af konsulentydelser, ledelse og strategi.


Kenneth er kendetegnet ved at have et stærkt drive, stort engagement, rigtig gode samarbejdsevner samt en høj integritet. Endvidere er Kenneth særdeles dygtig til at netværke, og han bidrager gerne med sparring til forretningsudvikling, personlig udvikling og kommercielle forhold.

FRI AF KOMMERCIELLE INTERESSER

ITPA er en uafhængig rådgivningsvirksomhed, der ikke har bånd til eller partnerskaber med IT-konsulentbranchen.

UAFHÆNGIGHED ER DIN GARANTI

Fordi ITPA er uafhængige, kan vi tage 100% afsæt i dine behov og i at opnå den bedst mulige case for dig.

OM ITPA


ITPA ApS

CVR-nr: 40389326

Kontakt


Valdemarsgård 13

4320 Lejre

+45 53 74 71 84

Følg os på LinkedIn


Se vores virksomhedsprofil på LinkedIn.